Disputas: Simen Ellingsen Rustad

M. Sc. Simen Ellingsen Rustad ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Bost-Connes type systems associated with function fields

 

Simen Ellingsen Rustad 

Tid og sted for prøveforelesning 

08. februar 2013 kl. 10.15, Aud. 2 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor  Gunther Cornelissen, Department of Mathematics, Universiteit Utrecht

  • Professor Trond Digernes, Department of Mathematics, Norwegian University of Science and Technology

  • Professor Ragni Piene, Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Bost-Connes systemer ble introdusert for snart 20 år siden. Slike systemer kobler sammen de matematiske tallfeltene tallteori og operatoralgebraer, og enkelte matematikere håper at de skal kunne gi ny innsikt i klassiske problemer innen tallteori.

Avhandlingen ser på hvordan Bost-Connes systemer, som til nå har vært definert for algebraiske tallkropper, kan defineres for globale funksjoneskropper. To tilnærminger til konstruksjonen av slike systemer blir studert: Først den klassiske, hvor en generalisering av tidligere konstruksjoner gir oss flere nye eksempler på interessante dynamiske systemer, og klassifiserer disse. Senere i avhandlingen går vi inn i en ikke-klassisk konstruksjon som opprinnelig ble gjennomført av Consani og Marcolli, og viser hvordan en generalisering av denne gir opphav til et dynamisk system som kan sees på som en parallell til det opprinnelige Bost-Connes systemet, men denne gangen for en funksjonskropp.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 24. jan. 2013 15:43 - Sist endret 25. jan. 2013 14:29