Disputas: Sigurd Segtnan

M.Sc. Sigurd Segtnan ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: A homotopical approach to KK-theory

 

Sigurd Segtnan (foto: Geir Holm)

Tid og sted for prøveforelesning 

11. oktober 2013 kl. 14.15,  209 Realfagsbiblotekets undervisningsrom, Niels Henrik Abels hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Crichton Ogle, The Ohio State University

  • Lecturer Paul Mitchener, University of Sheffield

Leder av disputas

Professor Tom Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Avhandlingens formål har vært å se på gummistrikkgeometri med mulige anvendelser mot kvantemekanikk. Med utgangspunkt i en algebraisk konstruksjon, så gir avhandlingen et nytt bilde av en matematisk teori fra åttitallet. Dette bildet er så sammenlignet med en mer geometrisk tilnærming utviklet av Paul Arne Østvær.

Avhandlingen er tilgjengelig i DUO.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 25. sep. 2013 16:50 - Sist endret 10. okt. 2013 15:53