Disputas: Arne Bøckmann

Siv.ing. Arne Bøckmann ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Novel developments in the simulation of free surface flows, with applications to marine and offshore engineering

 

Arne Bøckmann

Tid og sted for prøveforelesning 

14. januar 2014 kl. 10.15,  Aud. 5, Eilert Sundts hus, blokk A.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marilena Greco, Norwegian University of Science and Technology

  • Associate Professor Harry B. Bingham, Technical University of Denmark

  • Professor Joseph Henry Lacasce, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • John Grue, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Atle Jensen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

Å kunne regne nøyaktig på krefter og bevegelse i sjø er essensielt for offshore og maritim virksomhet.  Hittil har potensialteori vært arbeidshesten for slike analyser knyttet til bølger og fri overflate, men i takt med at tilgjengelig datakraft øker blir Computational Fluid Dynamics (CFD) stadig mer attraktivt.  CFD løser Navier-Stokes likningene på en mer generell form, som tillater viskøse effekter og brytende bølger.  Kompleksiteten til problemene har også økt.  I dag tillater ustrukturerte grid og storskala parallellprosessering detaljerte tredimensjonale modeller av utstyr og fartøy til havs.  Avhengig av problem og hardware er det viktig å ha et større repertoar av teknikker tilgjengelig.  Avhandlingen videreutvikler og validerer flere nye metoder, spesielt knyttet til diskret representasjon av strømningsfelt og fri væskeoverflate.  Sistnevnte har også mer generelle anvendelser innenfor en rekke geometriske problemstillinger.  Arbeidet inkluderer partikkelmetoder både for strømningsfelt og overflate, og transport av geometriske størrelser som overflatenormal og krumning.

En av de nye metodene for overflaterepresentasjon er også implementert i en strømningsløser, og brukt til å synliggjøre effekter relatert til ’ringing’.  Ringing er et problematisk resonansfenomen som kan opptre i vertikale sylindre i steile bølger, og har vært svært kostbart for oljenæringen. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 27. des. 2013 16:41 - Sist endret 20. apr. 2020 14:51