Disputas: Jostein Kolaas

M.Sc. Jostein Kolaas ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Optimizing of optical measurement techniques in fluid mechanics with applications to micro fluidics, multiphase flow and water waves

 

Jostein Kolaas

Tid og sted for prøveforelesning 

09. oktober 2014 kl. 10.15,  Undervisningsrom 108, Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Sanjoy Banerjee, The City College of New York

  • Professor Rune Wiggo Time, Universitetet i Stavanger

  • Associate Professor Mikael Mortensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Flerfaseteknologien, hvor olje, vann, sand og gass transporteres i samme rørledning, er en av de største suksessene i den norske petroleumshistorien. Estimater antyder at den totale verdiskapningen for Norge er over 1600 milliarder kroner, og dette har vært mulig gjennom utviklingen av dataprogrammer for simulering. Slike dataprogrammer er avhengige av å verifiseres med gode laboratoriemålinger og data fra felt. Hovedmålet med Jostein Kolaas’ doktorgradsarbeid har vært å forbedre eksisterende måleteknologier for bruk i laboratorier for dermed å øke nøyaktighet og kvalitet av fremtidens flerfasemodeller.

Arbeidet har fokusert på utvikling og forbedring av målemetoder for væskestrømning. Forbedringer i slike metoder er direkte anvendbare for oljeindustrien og Kolaas har bl.a produsert nye data for lagdelt strømning av gass og væske i rør som vil være essensielle for videreutviklingen av flerfasemodeller. Et annet viktig område Kolaas har berørt er måling av sand og sandtransport i oljerør. Sand kan medføre økt grad av slitasje på transportrør og kan, i ytterste konsekvens føre til brudd på rørledninger og miljøskadelige utslipp. Kolaas resultater vil føre til en bedre beskrivelse av interaksjonen mellom sand og væske og dermed til en sikrere beregning av forventet slitasje på rør og utstyr.

Kolaas’ studier har blitt finansiert av FACE (the Multiphase Flow Assurance Innvoation Center) som er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon, med finansiering fra Norges Forskningsråd, Statoil, Shell, GE Oil&Gas, FMCtechnologies, Schlumberger og CD-adapco. Senteret er en nasjonal satsing for å opprettholde og foredle Norges teknologiforsprang på området flerfasetransport og -teknologi.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 24. sep. 2014 14:40 - Sist endret 20. apr. 2020 15:00