Disputas: Amandip Sangha

M.Sc. Amandip Sangha ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Cocycle Deformations of Operator Algebras and Noncommutative Geometry

 

Tid og sted for prøveforelesning 

24. april 2014 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Ryszard Nest, University of Copenhagen

  • Professor Andrzej Sitarz, Jagiellonian University

  • Professor Bjørn Jahren, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Sergey Neshveyev, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Lars Tuset, Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Avhandlingens hovedresultat er en ny metode for å deformere C*-algebraer. Deformasjon og kvantisering kan sies å være sentrale begreper blant annet i formuleringen av kvantemekanikken.

Det finnes et etablert rammeverk for å deformere C*-algebraer utstyrt med en gruppevirkning (action). Med utgangspunkt i dette, utvides og generaliseres metoden til å omfatte C*-algebraer utstyrt med en ko-virkning (coaction).

Deretter undersøkes de deformerte C*-algebraenes K-teori og indeksteori i lys av den nye metoden for deformasjon.

 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 26. mars 2014 15:01 - Sist endret 20. apr. 2020 15:02