Disputas: Magnus Vartdal

M.Sc. Magnus Vartdal ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Numerical Simulation of Flow Around an Oscillating Circular Cylinder and Development of Level Set Based Numerical Methods for Two-Phase Flows

 

Magnus Vartdal

Tid og sted for prøveforelesning 

31. januar 2014 kl. 10.15,  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes' hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor John R. Chaplin, University of Southampton

  • Professor Gunilla Kreiss, Uppsala University

  • Professor Karsten Trulsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Beregning av krefter på strukturer som et resultat av bølgebevegelser er av interesse for en rekke maritime virksomheter. Under enkelte omstendigheter vil beregning av slike krefter kreve at fenomener  som  bølgebrytning og turbulens blir tatt hensyn til. Denne avhandlingen ser på to aspekter knyttet til slike beregninger.

Den førse delen av avhandlingen består av en numerisk studie av strømning rundt en oscillerende sylinder. Studien omfatter et stort parameterområde og  inkluderer beregninger av Honji instabilitet og turbulent strømning.  En slik studie kan benyttes til å si noe om den relative viktigheten av viskøse effekter knyttet til bølgebevegelse som typisk er oscillatorisk av natur.  

Den andre delen av avhandlingen dreier seg om utvikling av numeriske metoder for strømninger hvor to faser er involvert.  En av de viktigste komponentene ved en slik metode er en nøyaktig numerisk beskrivelse av interfasen mellom fluidene. En måte å gjøre slike beregninger mer nøyaktige på er å inkludere høyere ordens informasjon i de numeriske skjemaene. To slike  metoder har blitt utviklet, og en av disse har også blitt inkludert i en  fullstendig to-fase løser. Denne nye løseren er parallel og håndterer  ustrukturerte grid, og er derfor velegnet for  beregning av industrielt relevante problemstillinger. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 16. jan. 2014 17:02 - Sist endret 17. okt. 2014 13:37