Disputas: Knut Vedeld

M.Sc. Knut Vedeld ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Mechanical behaviour of layered cylinders and applications to offshore lined and clad pipelines

 

Knut Vedeld

Tid og sted for prøveforelesning 

10. oktober 2014 kl. 10.15,  Undervisningsrom 107, Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Noël Challamel, Université Européenne de Bretagne

  • Dr.ing. Tore Søreide, Reinertsen A/S

  • Associate Professor Lars Brubak, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Geir Kleivstul Pedersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Olav Fyrileiv, Det norske veritas AS

  • Brian Hayman, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

Det eksisterer et vesentlig skille mellom akademia og anvendt teori i offshore olje- og gassteknologi. Ingeniører og klasseselskaper ønsker regelverk som er enkle å følge, og som ikke resulterer i for stor risiko for menneskelig feil ved implementering og anvendelse. Akademikere vil på den annen side være lite fokusert på hvor vanskelig det er å implementere en løsning, og heller fokusere på hvor mye ny kunnskap som faller ut som resultat av et forskningsarbeid. Utfallet blir ofte at anvendt sektor ikke tar med seg nyvinninger innen forskning hvis implementeringen blir for komplisert, og samtidig at akademia i de tilfeller ikke får dratt nytte av erfaring, målinger og praktiske aspekter ved forskningsarbeidet fra anvendt side.

I avhandlingen er fokus lagt på en balanse mellom akademisk forskningsarbeid og praktisk anvendelse. Enkelte problemer som har vært studert tidligere, ofte med store, kompliserte matematiske modeller, har blitt syntetisert ned til enklere analytiske formeluttrykk som kan implementeres i ingeniørmiljøer. Arbeidet har ledet til publikasjoner i internasjonale tidsskrifter som beskriver de analytiske metodene, og har på den måten tilbudt akademia ny viten i form av enklere uttrykk som gir bedre gjennomsiktighet og klarhet i fysisk relevans av faktorene som påvirker. På anvendt side har arbeidet ledet til ny kunnskap om offshore rørledninger.

Rørledninger kan ofte være utstyrt med et rustfritt stållag på innsiden for å beskytte røret mot oljen det transporterer. Rør er også ofte utstyrt med ytre lag av forskjellige grunner, det kan være isolasjon for å holde temperaturen på væsken som transporteres, eller betong for å gjøre røret tungt eller støtsikkert dersom det forventes at røret skal treffes av trållodd eller skipsankre. De mekaniske egenskapene til andre lag enn stålveggen i røret blir vanligvis sett bort fra i design av rørledninger, og lite har blitt gjort for å vurdere effekten av dette. Avhandlingen har demonstrert at rustfrie lag og typiske isolasjonssystemer har betydning for belastningen som stålveggen utsettes for, i form av trykklaster, temperaturlaster. Videre har det blitt demonstrert at globale effekter av tilsvarende laster, som bestemmer rørets interaksjon med sjøbunnen, og hvordan rørets forskyvningsmønster kan forventes å bli når røret settes i operasjon, er påvirket av rustfrie lag og isolasjonssystemer.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 25. sep. 2014 17:48 - Sist endret 2. mars 2015 07:47