Disputas: Anis Awal Ayati

M.Sc. Anis Awal Ayati ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Dynamics of stratified gas/liquid pipe flow

 

Anis Awal Ayati

Tid og sted for prøveforelesning

30. april 2015 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Julian Hunt, University College London

  • Professor Sanjoy Banerjee, City College New York

  • Førsteamanuensis Mikael Mortensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor John Grue, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Atle Jensen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Ruben Manuél Sylvester Maria Schulkes, Statoil
  • Førsteamanuensis George William Johnson,  Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Geir Kleivstul Pedersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

 

Ved hjelp av vårt innovative eksperiment har vi blant annet påvist at en av konsekvensene av interaksjonen mellom en gass-strøm og en væskestrøm er dannelsen av sterke turbulente strukturer. Slike strukturer er kjent for å absorbere energi fra en strømning, noe som resulterer i tapt trykk, altså drivkraften i strømningen.

Dette funnet er viktig for forståelsen av fysikken som ligger bak det som kalles stratifisert gass/væske strøm i rør. Denne forståelsen er i sin tur viktig for utviklingen av numeriske modeller som brukes til å predikere oppførselen til en slik strømning, som for eksempel kreftene som strømningen påfører røret. De fleste av oss er enige i at det er bedre å se et gass/olje rør sprekke i en datamodell enn i bunnen av Nordsjøen.

Dette arbeidet er relatert til flerfaseteknologi som er en av de største suksessene i det norske oljeeventyret. Norsk ekspertise i dette fagfeltet er verdensledende, noe som gjenspeiles i at over 90% av verdens oljeselskaper bruker et norsklaget simuleringsverktøy for flerfasestrømning (OLGA).

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 16. apr. 2015 14:49 - Sist endret 17. apr. 2015 13:36