Disputas: Magnus Dahler Norling

Siv.ing. Magnus Dahler Norling ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Semigroups, inverse semigroups and C*-algebras

 

Magnus Dahler Norling

Tid og sted for prøveforelesning

23. juni 2015 kl. 10.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Marcelo Laca, University of Victoria

  • Associate Professor Klaus Thomsen, Aarhus Universitet

  • Professor Sergey Neshveyev, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Arne Bernhard Sletsjøe, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Ideen med at enkelte C*-algebraer generert av partielle isometrier kan beskrives ved hjelp av inverse semigrupper ble introdusert av Renault i 1980. Siden den gangen har teorien blitt videreutviklet av Paterson, Exel og andre.  Vi viser hvordan inverse semigrupper kan brukes når man skal beskrive C*-algebraer assosiert med semigrupper som har en venstre forkortingsregel. Vi bestemmer også K-teorien til C*-algebraer assosiert med enkelte inverse semigrupper. K-teori assosierer til hver C*-algebra to abelske grupper. Disse inneholder informasjon om C*-algebraen, og er en viktig del av invarianten som inngår i klassifiseringsprogrammet for C*-algebraer. I de to siste artiklene som inngår i avhandlingen ser vi på K-teorien for enkelte kvotienter av C*-algebraer som kommer fra inverse semigrupper. Dette gjøres ved å utvikle en generell teori for «independent resolutions» for fullstendig usammenhengende dynamiske systemer. De to siste artiklene er skrevet i samarbeid med Xin Li fra Queen Mary University of London.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 9. juni 2015 10:16 - Sist endret 11. juni 2015 12:57