Disputas: Qiao Jie Yang

M.Sc. Qiao Jie Yang ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Semi-analytical models for predicting post-buckling response and ultimate strength of imperfect composite plates

 

Qiao Jie Yang

Tid og sted for prøveforelesning

6. februar 2015 kl. 10.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet

  • Professor Jonas W. Ringsberg, Chalmers tekniska högskola

  • Professor John Grue, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Geir Kleivstul Pedersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Brian Hayman, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor emeritus Jostein Hellesland, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Harald Osnes, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Sammendrag

En forenklet metode for å beregne bærekapasiteten til laminerte komposittplater har blitt etablert i denne avhandlingen. Metoden tar hensyn til materialsvikt og den påfølgende reduksjonen av stivheten knyttet til komposittet i en løsningsprosedyre. Plater laget av komposittmaterialer er mye brukt i store konstruksjoner som for eksempel vindmølleblad og marineskip. I disse konstruksjonene er det som regel et stort antall individuelle plater, og hver enkel platekomponent må dimensjoneres slik at de tåler antatte ytre påkjenninger. For å kunne analysere alle disse platekomponentene er det nødvendig å ha et effektivt, ikke minst pålitelig verktøy tilgjengelig. Den nye metoden er brukervennlig, regneeffektiv og representerer et alternativ til mange av dagens numeriske metoder som kan være krevende å gjennomføre beregningsmessig i en designsituasjon. Denne metoden kan dessuten lett modifiseres for å inkludere andre lasttilfeller og randbetingelser.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 23. jan. 2015 15:31 - Sist endret 4. juli 2016 08:14