Disputas: Erlend Briseid Storrøsten

M.Sc. Erlend Briseid Storrøsten ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Convergence Rates for Stochastic and Degenerate-Parabolic Balance Laws

 

Erlend Briseid Storrøsten

Tid og sted for prøveforelesning

11. mars 2016 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Jin Feng, University of Kansas
  • Professor Petra Wittbold, Universität Duisburg-Essen
  • Professor Michael S. Floater, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Første del av avhandlingen omhandler endelig-differanse approksimasjoner for degenererte konveksjons-diffusjonslikninger, en type likninger som blant annet brukes til å beskrive strømning i porøse medier. Dette er blant de aller enkleste måtene å konstruere numeriske approksimasjoner for denne typen likninger. Likevel eksisterer det knapt resultater som karakteriserer hvor fort den numeriske metoden konvergerer mot den eksakte løsningen. Dette har å gjøre med at det oppstår sjokk (diskontinuiteter) i løsningene, noe som krever spesielle teknikker for å behandle spørsmål knyttet til eksistens, entydighet og numeriske approksimasjoner. I denne avhandlingen presenteres konvergensrater for disse numeriske approksimasjonene betraktet i både en og flere romlige dimensjoner.

Andre del av avhandlingen omhandler konveksjonslikninger med en stokastisk kilde. På samme måte som for degenererte konveksjons-diffusjonslikninger oppstår sjokk i løsningene. I denne avhandlingen presenteres en ny karakterisering av løsninger for denne typen likninger basert på såkalte «Kružkov entropier». Dette rammeverket brukes så til å vise en konvergensrate for en approksimasjon basert på «operator splitting».

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 25. feb. 2016 16:38 - Sist endret 3. mars 2016 09:13