Disputas: Fredrik Meyer

M.Sc. Fredrik Meyer ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Join of hexagons and Calabi–Yau threefolds

 

Fredrik Meyer

Tid og sted for prøveforelesning

08. november 2017 kl. 10.15, Ullevål Stadion: Gates of Eden

Bedømmelseskomité

  • Professor Klaus Altmann, Freie Universität Berlin
  • Professor Martin Gulbrandsen, Universitetet i Stavanger
  • Førstelektor Inger Christin Borge, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hans Brodersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

I avhandlingen min har jeg funnet nye eksempler på såkalte Calabi-Yau-mangfoldigheter, og foreslått såkalte speilpartnere til dem.

Calabi-Yau-mangfoldigheter er spesielle geometriske objekter som blant annet dukker opp i strengteori. Strengteoretikere tror at verden på elementærpartikkelnivå ser ut som et produkt mellom et seks-dimensjonalt reelt rom og en Calabi-Yau-mangfoldighet. Også matematikere interesserer seg for dem, fordi de er spesielle når det kommer til klassifikasjon av mangfoldigheter: de er notorisk vanskelig å konstruere og å klassifisere. Av denne grunn har det oppstått en liten industri i matematikermiljøet: en prøver å oppdage og beskrive nye Calabi-Yau-mangfoldigheter slik at en kan prøve å se etter et system. Her bidrar jeg med tre nye eksempler, og en ny type konstruksjon.

Innenfor samme felt har vi også fenomenet speilsymmetri, som er en forbindelse mellom to forskjellige Calabi-Yau-mangfoldigheter. Fysikere brukte denne forbindelsen til å gjøre flere beregninger som matematikerne lenge trodde var umulig. Også i speilsymmetri er det en liten industri å «produsere speil». Basert på en kjent heuristisk metode, foreslår jeg speilmangfoldigheter for to av mine konstruksjoner.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 25. okt. 2017 09:15 - Sist endret 30. okt. 2017 10:57