2018

Sist endret 27. feb. 2018 08:50 av Biljana Dragisic

M.Sc. Lisa Smith ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Experiments of Breaking Waves in Pipes and Flumes

Sist endret 21. mars 2018 11:17 av Biljana Dragisic

M.Sc. Rune Vegard Skullerud Fjellbo ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Non-singular simplicial sets

Sist endret 10. apr. 2018 09:13 av Biljana Dragisic

M.Sc. Torkel Andreas Haufmann ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Some topics in combinatorial matrix theory and on the k-regular induced subgraph problem