2018

Sist endret 14. feb. 2018 17:32 av Biljana Dragisic

M.Sc. Lisa Smith ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Experiments of Breaking Waves in Pipes and Flumes