Disputas: Torkel Andreas Haufmann

M.Sc. Torkel Andreas Haufmann ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Some topics in combinatorial matrix theory and on the k-regular induced subgraph problem

Torkel Andreas Haufmann

Tid og sted for prøveforelesning

20. april 2018 kl. 10.15, Ullevål Stadion: Gates of Eden.

Bedømmelseskomité

 

  • Professor Thomas J. Laffey, School of Mathematical Sciences 
  • Professor Natália Bebiano, University of Coimbra 
  • Førsteamanuensis Ulrik Skre Fjordholm, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hans Brodersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

I doktorgradsarbeidet mitt har jeg studert og sammenliknet forskjellige tilnærminger for et spørsmål i matematisk optimering, samt bidratt til forståelsen av matriser der alle elementene er 0 eller 1.

Matematisk optimering er studiet av hvordan man best løser forskjellige problemer. Noen praktiske eksempler er timeplanlegging, logistikk (for eksempel planlegging av budruter), ressursfordeling og den handelsesreisendes problem: hvordan besøke for eksempel alle byer i Norge på kortest mulig tid. Disse problemstillingene er ofte lettere å snakke om ved å bruke nettverk — veinettet kan være et eksempel.

Blant annet på grunn av bruken i matematisk optimering er slike nettverk viktige i matematikken, og et av hovedtemaene i avhandlingen min er et spørsmål om deres struktur. Vi har sett på og implementert flere tilnærminger til dette spørsmålet, og funnet nye og bedre resultater.

Det andre hovedtemaet i avhandlingen min er matriser (tabeller av tall), som brukes mye både i anvendt og teoretisk matematikk. Matriser er også viktige i matematisk optimering; særlig matriser hvor alle tallene er 0 eller 1. I avhandlingen min har jeg studert slike matriser i seg selv, og bidratt til forståelsen av disse viktige objektene..

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 28. mars 2018 10:24 - Sist endret 10. apr. 2018 09:13