Disputas: Bjørn Hervold Riise

M.Sc. Bjørn Hervold Riise ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

High frequency resonant response of a monopile in irregular water waves

Bjørn Hervold Riise

Tid og sted for prøveforelesning

21. august 2018 kl. 10.15,  "Abels utsikt", 12. etasje Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Odd Faltinsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Reader Jun Zang, University of Bath
  • Professor Kent-Andre Mardal, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Monopelen, som er mye brukt for offshore bunnfaste vindturbiner, kan i lange og steile bølger oppleve store plutselige svingninger som dempes sakte ut. Doktorgradsarbeidet er basert på eksperimenter hvor vi forsøker å gjenskape realistiske havbølger som treffer en monopel. Vi har i arbeidet vist hvilke krefter som er tilstede og påvirker når disse ekstreme svingningene opptrer i irregulære bølger.

Når offshore-konstruksjoner blir utsatt for hardt vær og steile bølger kan de oppleve høyfrekvent respons, svingninger, som opptrer plutselig og dempes sakte ut, også kjent som «ringing». Disse svingningene kan være viktig for dimensjoneringen og det er kritisk med gode mål på hvor store  svingningene er. En gjenstående utfordring er å utvikle metoder som er tilstrekkelig nøyaktig med hensyn til både bølgekraft og som på samme tid bruker en realistisk beskrivelse av bølgefeltet. 

I dette arbeidet har vi sett på en monopel, en vertikal slank sylinderkonstruksjon, typisk for offshore bunnfaste vindturbiner. Vi har studert kraft og respons i irregulære bølger. Hensikten er å identifisere de ulike kreftene som styrer de høyfrekvente responsene. For å undersøke responsen er det brukt en enkel lineær modell. Sammen med en målt kraft er det vist at den enkle responsmodellen  gir tilfredsstillende resultater for sylinderens bevegelsesrespons.  

Flere forskjellige krefter er tilstede og påvirker konstruksjonen når de ekstreme responsene opptrer. Fra de innkomne bølgene har vi identifisert og diskutert massekrefter, bølgeslag fra både steile og brytende bølger, dragkrefter, «den sekundære lastsyklus», bølgespredning og seperasjon. I tillegg har vi for en sylinder som svinger, sylinderens egen treghet og opprettende kraft som påvirker responsnivået. De høyfrekvente kreftene i irregulær sjø stemmer godt overens med både teori og tilsvarende resultater fra regulære bølger. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 7. aug. 2018 11:49 - Sist endret 21. apr. 2020 09:23