Disputas: Kristina Skutlaberg

M.Sc. Kristina Skutlaberg ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Ranking of components in binary and multistate systems through importance measures, optimization and decision analysis

Kristina Skutlaberg

Tid og sted for prøveforelesning

01. november 2018 kl. 10.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Pieter van Gelder, TU Delft, Faculty of Technology, Policy and Management
  • Professor Thore Egeland, NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
  • Professor Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo, Matematisk institutt

Leder av disputas

Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor emeritus Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen presenteres metoder for hvordan man kan rangere komponentene i et teknisk system. En slik rangering kan benyttes til å fordele ressursene man har til rådighet på en bedre måte.

Vi har bare en begrenset mengde med ressurser tilgjengelig. For å optimalisere fordelingen av disse ressursene, må vi måle og sammenlikne spesifikke egenskaper ved komponentene. Komponentene kan sammenliknes ved  å benytte såkalte mål for pålitelighetsmessig betydning. Et slikt mål, Natvig-målet, rangerer komponentene etter i hvilken grad de ved å feile reduserer den gjenværende levetiden til systemet. Dette målet er sammenliknet med andre mål gjennom en simuleringsstudie. Et funn i avhandlingen er at for våre simuleringer ble økt variasjon i komponentenes levetider kun gjenspeilet i økt viktighet for Natvig-målet. 

Ved å inkludere kostnader og inntekter knyttet til at systemet virker, viser avhandlingen en strategi for å minimere forventet netto tap med hensyn på de forventede levetidene og reparasjonstidene til komponentene.

Det vil være kostbart å overvåke store og komplekse systemer kontinuerlig. Ofte blir komponentene overvåket bare ved bestemte tidspunkter, for eksempel ved endringer i systemets tilstand. I avhandlingen foreslås en ny metode for å analysere data fra slike delvis overvåkede systemer der verdien av å observere tilstanden til komponentene kvantifiseres. Dette kan benyttes til å identifisere hvilke komponenter som bør prioriteres når overvåkningsressursene fordeles. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 16. okt. 2018 13:31 - Sist endret 17. okt. 2018 15:02