2020

Sist endret 26. mars 2020 14:58 av Stian Engen

M.Sc. Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Data-driven methods for multiple sensor streams, with applications in the maritime industry

 

Sist endret 27. feb. 2020 15:34 av Annika Rigenholt

M.Sc. Lars Magnus Valnes ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Patient-specific Modeling of the Human Brain using Magnetic Resonance Imaging 

 

Sist endret 22. mars 2020 19:45 av Stian Engen
Sist endret 2. mars 2020 11:41 av Solveig Giil
Sist endret 2. mars 2020 12:35 av Solveig Giil
Sist endret 13. mars 2020 14:07 av Annika Rigenholt

M.Sc. Francesco Patrizi ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Refinement strategies and linear independence for LR B-splines