Disputas: Olav Nikolai Breivik

M.Sc. Olav Nikolai Breivik ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness

 

Olav Nikolai Breivik

Tid og sted for prøveforelesning

16. desember 2016 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Senior research scientist Anders Nielsen, DTU Aqua, National Institute of Aquatic Resources

  • Professor Ingelin Steinsland, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

  • Professor Nils Lid Hjort, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tom Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Førsteamanuensis Ida ScheelMatematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Geir Storvik, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen utvikles en modell for bifangst, som per tid blir implementert som et brukerverktøy for Overvåkningstjenesten Nord for kostnadseffektiv regulering av rekefisket i Barentshavet. Trålerfiske etter reker i Barentshavet foregår på havbunnen på 200 meter og dypere. I dette fisket blir yngel av kommersielle fiskearter: torsk, uer, hyse og blåkveite tatt som bifangst. Denne fisken dør typisk av trykkforskjellen på vei opp til overflaten, og blir ikke gjort nytte av. Rekefisket blir kontinuerlig regulert, og hvis det er forventet stor innblanding av bifangst blir området stengt for fisket. En utfordring for reguleringen er dermed å forstå når det er for mye bifangst.  I avhandlingen utvikler vi Bayesianske rom-tid-modell for bifangst av torsk og uer i rekefisket i Barentshavet. Avhandlingen viser sterke indikasjoner på at modellen produserer troverdige prediksjoner av bifangst med usikkerhet, og på grunnlag av dette implementeres modellen nå som et verktøy for Overvåkningstjeneste Nord. Det er rimelig at versjoner av modellen kan bli brukt for regulering av andre fiskerier og av annen type bifangst.

En prosedyre for predikering av historisk total kommersiell bifangst er og utviklet. Forståelse av antall yngel drept av rekefiske er viktig for å ha innsikt i rekefiskets påvirkning på de aktuelle fiskeartene.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 18. nov. 2016 11:12 - Sist endret 20. apr. 2020 15:31