Disputas: Endre Joachim Mossige

M.Sc. Endre Joachim Mossige ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Continuous Hydrodynamic Separation and Concentration of Particles according to Size by use of the Trilobite Technology

Endre Joachim Mossige

Tid og sted for prøveforelesning

27. september 2017 kl. 10.15, Vilhelm Bjerknes' hus: Auditorium 1.

Bedømmelseskomité

  • Professor Ralph Lindken, Bochum University
  • Førsteamanuensis Fredrik Lundell, Royal Institute of Technology
  • Førsteamanuensis Andreas Carlson, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nadia S. Larsen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Atle Jensen, UiO
  • Seniorforsker Michal Marek Mielnik, SINTEF
  • Førsteamanuensis Mikael Mortensen, UiO
  • Christopher Grinde, Trilobite Microsystems AS

Sammendrag

Vi har i dette doktorgradsarbeidet utviklet et spesielt vannfilter som ikke tetter, i motsetning til vanlige filtre. Filteret kan, i tillegg til å filtrere, brukes til å skille partikler på størrelse og til å konsentrere partikler. Vi har vist at teknologien kan brukes på mange typer partikler, deriblant levende alger. Dette har anvendelse innen algehøsting, som brukes til å lage biodrivstoff.

Filteret er utviklet av Trilobite Microsystems A/S og ble først utviklet til konsentrasjon av kreftceller. Tidlig ble det oppdaget et potensiale for industriell bruk, der store væskemengder skal behandles. I denne doktorgraden har vi undersøkt dette potensialet. Resultatene våre viser at teknologien har en rekke industrielle anvendelser, fra rensing av drikkevann til metallurgi og brenselscelleteknologi.

Separasjonen av partikler foregår i kanaler som er mindre enn en tiendels millimeter dype. I disse kanalene sitter det små filterenheter som ser ut som de forhistoriske trilobittene. Vi har funnet ut at vi kan unngå tetting ved å styre væskestrømmen gjennom disse trilobittene på en spesiell måte. Det hele kontrolleres med et nøye kalibrert trykksystem og filteret er kontinuerlig overvåket med mikroskop. 

Grunnen til at det er mulig å skille partikler fra hverandre er at små partikler 'følger vannstrømmen' mye bedre enn store partikler. Denne effekten blir forsterket når væskemengden øker. Effekten er den samme som sentrifugalkraften; den kraften som gjør at en liten og lett bil har lettere for å klare en krapp sving på vinterføre enn en stor og tung amerikaner. Ved å bruke dette prinsippet viser vi at både harde plastkuler og myke, levende algeceller  kan skilles fra hverandre på størrelse.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 12. sep. 2017 17:14 - Sist endret 20. sep. 2017 13:45