Disputas: Diako Darian

M.Sc. Diako Darian ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Plasma-object interactions 

 

Diako Darian

Tid og sted for prøveforelesning

13. mai 2019 kl. 10.15, Aud. 1 Vilhelm Bjerknes' hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Yoshiharu Omura, Kyoto University

  • Professor Ingrid Mann, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

  • Professor Karsten Trulsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

 

I universet er ca. 99% av all materie i en tilstand som kalles plasma. I vårt solsystem er sola et eksempel på en stor samling av plasma, som stadig skyter ut partikler med høye hastigheter ut i verdensrommet. Jorden og resten av planetene er derfor stadig i kontakt med plasma via solvinden. I doktorgradsarbeidet mitt har jeg studert hvordan plasma i solvinden påvirker satellitter og forskningsraketter, samt elektroniske instrumenter installert på disse. 

I tillegg til plasma i solvinden som treffer jorden, er kloden vår omringet av et lag med plasma som kalles ionosfæren og som fungerer som et tak over jorden.  Når solvinden treffer jordens magnetfelt, vil det føre til turbulens i ionosfæren. I den første delen av avhandlingen har jeg brukt numeriske simuleringer for å kartlegge hvordan jordens magnetfelt interagerer med plasma i ionosfæren. Grunnen til at man bruker numeriske simuleringer er fordi plasmafenomener er komplekse og ikke kan forstås ved ren intuisjon. De matematiske modellene man har for å beskrive plasma er ikke-lineære. De kan dermed ikke løses ved hjelp av penn og papir.

I den andre delen av avhandlingen har jeg studert objekter i plasma. Når objekter havner i en plasma så vil de umiddelbart bli elektrisk ladet på grunn av den høye mobiliteten til ladde partikler i plasmaen. To viktige spørsmål i denne sammenhengen er «Hvor stor blir den elektriske ladningen på objektet?» og «Hva er den elektriske strømmen inn på objektet?». Hvis det i tillegg er et eksternt magnetfelt til stede, som naturligvis påvirker bevegelsen til partikler med elektrisk ladning, hvordan vil det da påvirke strømmen og ladningen til objektet? For å svare på disse spørsmålene har jeg utviklet et nytt dataprogram, og jeg har i avhandlingen presentert resultatene fra de numeriske simuleringene jeg har utført med dette programmet.     

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt

Publisert 16. apr. 2019 16:31 - Sist endret 25. apr. 2019 20:31