Disputas: Knut Dagestad Rand

M.Sc. Knut Dagestad Rand ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Towards Inference with Graph Based Genome Representations

Bildet kan inneholde: Hår, Panne, Hake, Frisyre, Bart.

Knut Dagestad Rand

Tid og sted for prøveforelesning

20. september 2019 kl. 10.15, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Tobias Marschall, Max-Planck-Institut für Informatik

  • Professor Pål Sætrom, Norwegian University of Science and Technology

  • Førsteamanuensis Ida Scheel, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tom Luis Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Ingrid Glad, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

  • Professor Geir Storvik, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve, Institutt for informatikk, Universitet i Oslo
  • Førstelektor Lex Nederbragt, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo

Sammendrag

Idag blir et felles referansegenom brukt for alle mennesker når man gjør genomisk analyse. Denne avhandlingen handler om hvordan genomgrafer kan bli brukt til å analysere genetisk data mer presist, ved å inkludere kjent genetisk variasjon i refereansemodellene.

Gjennom å lage et analyseverktøy og å formalisere databehandling på slike genomgrafer, åpner avhandlingen dører for å analysere biologiske eksprimenter på en mer presis måte som tar hensyn til at pasienter og forsøkspersoner er forskjellige fra referansemenneseket.

Avhandlingen består av fire artikler som hver tar for seg et steg i analysen av biologiske eksprimenter og hvordan disse kan overføres til å bruke genomgrafer. I disse artiklene blir fordeler med å bruke genomgrafer belyst, men også ulemper ved at analysene blir blir mer kompliserte.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt

Publisert 5. sep. 2019 16:35 - Sist endret 5. sep. 2019 16:37