Disputas: Espen Sande

M.Sc. Espen Sande ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

n-Widths, Integral Operators and Finite Element Methods  

 

Espen Sande

Tid og sted for prøveforelesning

22. mars 2019 kl. 10.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Giancarlo Sangalli, Università di Pavia

  • Professor Dirk Pauly, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen

  • Professor Nils Henrik Risebro, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

 

I doktorgradsarbeidet mitt har jeg studert funksjonsrom som gir optimal approksimasjon til løsninger av partielle differensialligninger. 

Elementmetoden kan anses for å være en av de viktigste metodene for å finne numeriske approksimasjoner til løsninger av partielle differensialligninger. Siden det å løse slike ligninger er nødvendig for nesten alle problemer i ingeniøranvendelser og i vitenskapen generelt så er det av stor interesse å vite hvor gode disse approksimasjonene kan være. I denne avhandlingen presenteres spline-rom som gir optimal approksimasjon. Bruken av spline-rom i elementmetoden er en av hovedidéene i det fremadvoksende feltet Isogeometrisk analyse og dette arbeidet bekrefter dermed flere numeriske eksperimenter utført der.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt

Publisert 1. mars 2019 12:01 - Sist endret 8. mars 2019 11:23