Disputas: Susanne Støle-Hentschel

M.Sc. Susanne Støle-Hentschel ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Towards the prediction of ocean waves Analysis and interpretation of radar  images and  wave statistics in crossing seas

Tid og sted for prøveforelesning

23. mai 2019 kl. 10.15, "Abels utsikt", 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Frédéric Dias, University College Dublin

  • Professor Lucy Wyatt, University of Sheffield

  • Professor Geir Kleivstul Pedersen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hans Brodersen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Karsten Trulsen, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

  • Professor José Carlos Nieto Borge, Universidad de Alcalá

Sammendrag

Avhandlingen er motivert ut ifra å kunne forutsi bølger på havet. Bølgefelt som jeg har rekonstruert basert på radarbilder vil kunne gi mye mer informasjon om sjøtilstanden og enkeltbølger enn man kan få fra målinger med bøyer. Videre har jeg studert om en sjøtilstand blir mer eller mindre farlig når bølgene møter på et annet bølgesystem som forplanter seg i samme eller motsatt retning.  

Forståelsen om når bølger blir farlige og hvordan man skal dimensjonere strukturer for å holde stand er utfordrende. Man må bruke målinger både fra havet, laboratoriet og simuleringer for å øke forståelsen og forutsigbarheten av bølger. Bølgene er sammensatt av bølgekomponenter som kan kombineres på så mange måter at man er nødt til analysere dem ved hjelp av statistikk.  

Hvor farlig en sjøtilstand er kan muligens bli tydelig undervurdert når lange bølger (dønning) og korte bølger (vindsjø) sameksisterer. Dønningen vil da under visse omstendigheter skjule faktumet at en vindsjø har stor sannsynlighet for ekstremt høye bølger. For å se dette må man se på statistikken til vindsjøen og dønningen separert.  

Radarbildene som ble analysert i oppgaven viser at man kan vente seg store forbedringer iobservasjon av bølger. Radarsystemenes teknologi er i stadig utvikling. Mens maritime radarer kun leverer bilder basert på hvor stor andel av signalet som er reflektert, så er mer avansert teknologi i stand til å måle  overflatehastigheten i tillegg. I min doktoravhandling har jeg benyttet meg av de to uavhengige bildene som radaren tar samtidig. Rekonstruksjonen av bølgene basert på de to bildene var nærmest identiske. Etter å ha observert markedet av radarer er jeg sikker på at vi står overfor et kvantesprang innen bølgeobservasjon som består av 3D bilder av bølgeoverflaten som strekker seg over et areal på få kvadratkilometer over tid. Slike bilder vil kunne gi mye innsikt i seg selv, men kan muligens også bli brukt til å forutsi bølgene i nærheten av radaren ved hjelp av simuleringer. Som forberedelse på tilgjengeligheten av slik teknologi har jeg utviklet en algoritme som kan fjerne skygger som er et forstyrrende element i radarbilder.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt

Publisert 7. mai 2019 13:30 - Sist endret 15. mars 2021 11:33