Prøveforelesning: Steffen Grønneberg

M.Sc. Steffen Grønneberg ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Dependence modelling via copulas.

Tid og sted for disputasen

11:15, 12. et. Niels Henrik Abels hus: Some applications of stochastic process techniques to statistics

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 11. nov. 2011 10:15 - Sist endret 28. nov. 2011 13:29