Prøveforelesning: Asma Khedher

M.Sc. Asma Khedher ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Quadratic hedging strategies

Tid og sted for disputasen

13:15 Aud 1, Kristine Bonnevies hus: Sensitivity and Robustness to Model Risk in Lévy and Jump-Diffusion Setting

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 10. juni 2011 13:33 - Sist endret 10. juni 2011 14:04