Prøveforelesning: Ingrid Hobæk Haff

M. Sc. Ingrid Hobæk Haff ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The use of multivariate control charts for quality control".

Tid og sted for disputasen

10. september 2012, kl. 13:15, Niels Henrik Abels hus, 12. etasje

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.

Publisert 27. aug. 2012 11:15