Prøveforelesning: Ingrid Fausk

Cand. Scient Ingrid Fausk ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Mori theory for projective toric varieties".

Tid og sted for disputasen

14. mai 2012 13:15, Niels Henrik Abels hus, 12. etasje 

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 30. apr. 2012 10:15 - Sist endret 30. apr. 2012 10:21