Prøveforelesning: Maren Diane Schmeck

Dipl.-Wirt.Math Maren Diane Schmeck ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Financial models with stochastic time change.

Tid og sted for disputasen

19. desember 2012 13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes’ hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 5. des. 2012 17:18 - Sist endret 5. des. 2012 17:46