Prøveforelesning: Erik Vanem

Cand. Sc. Erik Vanem ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Model criticism in Bayesian hierarchical models: Concepts and methods".

Tid og sted for disputasen

7. des. 2012 12:15, Aud. 2 Vilhelm Bjerknes' hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 23. nov. 2012 09:15 - Sist endret 23. nov. 2012 09:20