Prøveforelesning: Linda Vos

M.Sc. Linda Vos ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Monte Carlo Methods and their Applications in Finance".

Tid og sted for disputasen

12. oktober 2012 13:15, Niels Henrik Abels hus, 12. etasje

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 28. sep. 2012 10:15