Prøveforelesning: Linn Cecilie Bergersen

M. Sc. Linn Cecilie Bergersen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Meta analysis for genomics data".

Tid og sted for disputasen

14. juni 2013 kl. 13.15,  Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 31. mai 2013 10:15