Prøveforelesning: Che Mohd Imran Che Taib

M. Sc. Che Mohd Imran Che Taib ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Catastrophe derivatives (CAT bonds, futures, options) and methods of their modelling, valuation and risk assessment".

Tid og sted for disputasen

21. juni 2013 kl. 13.15,  Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. juni 2013 10:15