Prøveforelesning: Thomas Gregersen

M. Sc. Thomas Gregersen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Milnor's conjecture on quadratic forms".

Tid og sted for disputasen

11. januar 2012 13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes’ hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 21. des. 2012 14:45 - Sist endret 3. jan. 2013 15:03