Prøveforelesning: Torgunn Karoline Moe

M. Sc. Torgunn Karoline Moe ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Bogomolov-Miyaoka-Yau-inequality and classification of open surfaces".

Tid og sted for disputasen

17. januar 2013 kl. 13.15,  Niels Henrik Abels hus, 12. etasje.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 3. jan. 2013 14:59 - Sist endret 15. mars 2021 11:33