Prøveforelesning: Torstein Nilssen

M. Sc. Torstein Nilssen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Theory of Risk Measures and Applications to Mathematical Finance".

Tid og sted for disputasen

20. desember 2013 kl. 13.15,  Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 6. des. 2013 16:21