Prøveforelesning: André Rognes

Cand.scient. André Rognes avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Automatic structures: Variations, Logical Properties, and Limitations".

Tid og sted for prøveforelesningen over selvvalgt emne

20. juni 2013 kl. 15.15,  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes' hus.

Tid og sted for disputasen

21. juni 2013 kl. 13.15,  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. juni 2013 10:15