Prøveforelesning: Simen Ellingsen Rustad

M. Sc. Simen Ellingsen Rustad ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Field with One Element: Some Aspects of an Incomplete Theory".

Tid og sted for disputasen

8. februar 2013 kl. 13.15,  Aud. 2 Vilhelm Bjerknes’ hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 25. jan. 2013 10:30 - Sist endret 15. mars 2021 11:33