Prøveforelesning: Sigurd Segtnan

M. Sc. Sigurd Segtnan ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Baum-Connes conjecture".

Tid og sted for disputasen

11. oktober 2013 16:15, 209 Realfagsbiblotekets undervisningsrom, Niels Henrik Abels hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 27. sep. 2013 10:15 - Sist endret 27. sep. 2013 13:09