Prøveforelesning: Arne Bøckmann

Siv.ing. Arne Bøckmann ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Mechanisms for generating vorticity in fluid flows around structures, including free-surface effects".

Tid og sted for disputasen

14. januar 2014 kl. 13.15,  Aud. 5, Eilert Sundts hus, blokk A.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 27. des. 2013 16:43 - Sist endret 27. des. 2013 16:44