Prøveforelesning: Marcus Karl Viren Eriksson

M.Sc. Marcus Karl Viren Eriksson ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Theory and application of LSS and CARMA processes".

Tid og sted for disputasen

20. november 2014 kl. 13.15,  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 6. nov. 2014 10:15