Prøveforelesning: Sven Haadem

M. Sc. Sven Haadem ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Stable Distributions".

Tid og sted for disputasen

21. mars 2014 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. mars 2014 16:48 - Sist endret 7. mars 2014 16:48