Prøveforelesning: Jostein Kolaas

M.Sc. Jostein Kolaas ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Surface and interface tension: physics and challenges for advanced measurement techniques".

Tid og sted for disputasen

09. oktober 2014 kl. 13.15,  Undervisningsrom 108, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 25. sep. 2014 10:15