Prøveforelesning: Erika Kristina Lindstrøm

M.Sc. Erika Kristina Lindstrøm ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Advances in tsunami hydrodynamic research in the decade since 2004 Indian Ocean event".

Tid og sted for disputasen

10. desember 2014 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 26. nov. 2014 10:15