Prøveforelesning: Steffen Sjursen

M.Sc. Steffen Sjursen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Mean-field games and control: Applications to economics and finance".

Tid og sted for disputasen

11. april 2014 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 28. mars 2014 10:15