Prøveforelesning: Nathalie Støer

M. Sc. Nathalie Støer ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Confounding, mediation and colliding in epidemiological data".

Tid og sted for disputasen

14. mars 2014 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 28. feb. 2014 10:15