Prøveforelesning: Knut Vedeld

M.Sc. Knut Vedeld ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Offshore windmills - design of existing structures and challenges for more exposed areas".

Tid og sted for disputasen

10. oktober 2014 kl. 13.15,  Undervisningsrom 107, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 26. sep. 2014 10:15