Prøveforelesning: Anis Awal Ayati

M.Sc. Anis Awal Ayati ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Air/sea interactions - modelling and experiments".

Tid og sted for disputasen

30. april 2015 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 16. apr. 2015 14:52 - Sist endret 16. apr. 2015 14:52