Prøveforelesning: David Ruiz Baños

M.Sc. David Ruiz Baños ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Enlargement  of filtrations and their applications".

Tid og sted for disputasen

04. september 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 24. aug. 2015 09:02 - Sist endret 24. aug. 2015 09:02