Prøveforelesning: Sara Ana Solanilla Blanco

M.Sc. Sara Ana Solanilla Blanco ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Cumulative prospect theory and its applications in mathematical finance, portfolio management and derivatives pricing".

Tid og sted for disputasen

27. februar 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 13. feb. 2015 10:15