Prøveforelesning: Sindre Duedahl 

Cand.scient. Sindre Duedahl ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Local risk minimization and the minimal martingale measure In markets with jumps".

Tid og sted for disputasen

30. oktober 2015 kl. 13.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 16. okt. 2015 09:15